برای محاسبه مجدد سفارش با نرخ ارز جدید به دلیل تغییر نرخ ارز چه کاری باید انجام داد؟

قیمت ارز روزانه به دلیل نواسانات در ساعات مختلف تغییر میکند


همیشه به یاد داشته باشید برای محاسبه مجدد سفارش با قیمت جدید کافیست سفارش خود را ویرایش و مجدد برای بررسی ارسال کنید تا قیمت جدید خودکار از سیستم خوانده و محاسبه شود.