هزینه پست داخلی ترکیه چیست؟

این هزینه همان هزینه پستی داخلی ترکیه میباشد یعنی هزینه ای که کالا در ترکیه به دفتر ما ارسال میشود  

- این هزینه برای  همه سایت ها متفاوت میباشد

- برای برخی سایت ها رایگان 

برای برخی سایت ها در صورت بالاتر بودن هزینه سفارش این هزینه رایگان میشود 

مثلا برای سایت ترندیول 10 لیر میباشد که از 30 لیر به بالا هزینه ارسال داخلی ترکیه رایگان هست 

مثلا برای سایت ال سی وایکیکی 6 لیر میباشد که 75 لیر به بالا هزینه ارسال داخلی ترکیه رایگان هست 

مثلا برای سایت زارا  7 لیر میباشد که 140 لیر به بالا هزینه ارسال داخلی ترکیه رایگان هست 

مثلا برای سایت دفکتو 5 لیر میباشد که 75 لیر به بالا هزینه ارسال داخلی ترکیه رایگان هست 

و....


این موارد توسط همکاران ما در هنگام ثبت سفارش بررسی و محاسبه خواهد شد