به چه شکل میتوانم شماره موبایل اصلی خودم را در سایت تغییر بدهم؟

متاسفانه شماره موبایل هنگام ثبت نام به عنوان عنصر اصلی ثبت نام در نظر گرفته میشود و به هیچ عنوان امکان تغییر این مورد وجود ندارد 

شما میتوانید مجدد با شماره موبایل جدید ثبت نام جدید انجام دهید . 

شماره موبایل درج شده در آدرس با شماره موبایل ثبت نامی ارتباطی ندارد و شما هر لحظه می توانید شماره موبایل آدرس خود را جهت ارتباط مامور پست از بخش آدرس های من تغییر بدهید .

سوالات مرتبط

اطلاعاتی جهت نمایش یافت نشد