هزینه نهایی یک کالا تا به دست من برسد به چه شکل محاسبه میشود؟

کالا ها پس از رسیدن به دفتر ترکیه پس از بررسی و وزن کشی به گمرک ایران ارسال و پس از ترخیص از گمرک از طریق دفتر ایران با پست به آدرس شما ارسال میشود.


قیمت نهایی یک سفارش از زمان خرید تا تحویل درب منزل

فرمول محاسبه قیمت سفارش = مجموع هزینه کالاها + هزینه باربری

زمان  تقریبی ارسال برای کالاهای عادی = ۱۰ الی ۱۸ روز کاری پس از تحویل کالا در ترکیه

هزینه پستی داخل ایران برعهده ترکیه کالا میباشد.

هیچ هزینه دیگری روی سفارش اضافه نمیشود 


توجه داشته باشید این زمان نسبت به زمان ترخیص از گمرک بعضا قابل تغییر میباشد.


1- ثبت سفارش (شما لینک کالای خود را جهت صدور پیش فاکتور ثبت کرده و در انتظار دریافت پیش فاکتور هستید )

2- در انتظار پرداخت (سفارش شما بررسی شده و پیش فاکتور جهت پرداخت صادر شده است)

3- پرداخت شده (هزینه سفارش توسط شما پرداخت شده )

4- خریداری شده (سفارش شما خریداری شده)

5- در انتظار پرداخت هزینه باربری (در این مرحله سفارش خرید شده شما به دفتر ترکیه رسیده, وزن کشی شده و در انتظار پرداخت هزینه باربری میباشد)

6- آماده ارسال به ایران (هزینه باربری سفارش شما با موفقیت پرداخت شده و سفارش آماده ارسال به ایران میباشد)

7- ارسال به گمرک ایران (سفارش شما به گمرک ایران ارسال شده پس از گذراندن امور اداری و ترخیص از گمرک به دفتر ایران خواهد رسید)

8- دفتر ایران (سفارش شما به دفتر ایران رسیده و پس از بسته بندی به آدرس شما پست خواهد شد) 

9- آماده تحویل به پست ایران (سفارش شما بسته بندی و آماده تحویل به پست شده است.)

10- تحویل پست (سفارش شما به پست تحویل و کد پیگیری داخل سفارش درج شده و بین 1 الی ۴ روز کاری به دست شما خواهد رسید)

11- تحویل مشتری (سفارش به شما تحویل داده شده است )

لغو شد (سفارش لغو شده و دلیل لغوی در مقابلش نوشته شده )