آدرس ارسال سفارشات را کجا باید درج کنم؟

از منوی سمت راست یا هنگام ثبت سفارش برای اولین بار میتوانید تنها یک ادرس ثابت برای سفارشات خود را ایجاد کنید