آدرس ارسال سفارشات را کجا باید درج کنم؟

از منوی سمت راست یا هنگام ثبت سفارش برای اولین بار میتوانید  ادرس برای سفارشات خود را ایجاد کنید

در صورت نیاز به ویرایش میتوانید از گزینه ویرایش ادرس استفاده کنید