حالت های ثبت سفارشات تا تحویل کالا در ایران به چه شکل است؟

شما در هر لحظه میتوانید از وضعیت سفارشات خود در ترکیه کالا اطلاع پیدا کنید.

وضعیت سفارشات خود را میتوانید در هر مرحله در صفحه لیست سفارشات یا در داخل خود سفارش مشاهده کنید.

وضعیت و موقعیت هر کالا هم در مقابل کالا درج شده است.


1- ثبت سفارش (شما لینک کالای خود را جهت صدور پیش فاکتور ثبت کرده و در انتظار دریافت پیش فاکتور هستید )

2- در انتظار پرداخت (سفارش شما بررسی شده و پیش فاکتور جهت پرداخت صادر شده است)

3- پرداخت شده (هزینه سفارش توسط شما پرداخت شده )

4- خریداری شده (سفارش شما خریداری شده)

5- در انتظار پرداخت هزینه باربری (در این مرحله سفارش خرید شده شما به دفتر ترکیه رسیده, وزن کشی شده و در انتظار پرداخت هزینه باربری میباشد)

6- آماده ارسال به ایران (هزینه باربری سفارش شما با موفقیت پرداخت شده و سفارش آماده ارسال به ایران میباشد)

7- ارسال به گمرک ایران (سفارش شما به گمرک ایران ارسال شده پس از گذراندن امور اداری و ترخیص از گمرک به دفتر ایران خواهد رسید)

8- دفتر ایران (سفارش شما به دفتر ایران رسیده و پس از تایید شما به آدرس شما پست ویژه خواهد شد)  (گزینه تایید در مقابل هر سفارش نمای داده میشود)

9- آماده تحویل به پست ایران (شما تایید کرده اید که سفارش به آدرس شما ارسال شود) هزینه ارسال درب منزل پرداخت میشود

(در صورتی که منطقه شما را پست ما پشتیبانی نکند هزینه پیش کرایه در داخل سفارش شما ایجاد و پس از پرداخت شما آماده تحویل به پست خواهد شد)

10- تحویل پست (سفارش شما به پست ویژه تحویل شده و کد پیگیری داخل سفارش درج شده و بین 1 الی 3 روز کاری به دست شما خواهد رسید)

11- تحویل مشتری (سفارش به شما تحویل داده شده است )

لغو شد (سفارش لغو شده و دلیل لغوی در مقابلش نوشته شده )