سطح کاربری ها به چه معنی هستند؟

سطح کاربری ها به چه معنی هستند؟


 برای سفارشای عمده شرایط خرید چطور محاسبه میشه ؟


طبق سیاست های کاری جدید ترکیه کالا در صورت خرید یک مقدار مشخص در یک بازه زمانی مشخص اکانت شما در پلن های متفاوت قرار خواهد گرفت و شامل تخفیف مختص این پلن خواهد بود. 


( این قیمت ها متغیر هست و قیمت روز رو در پنل کاربری خود میتوانید ببینید )


نمونه پلن های کاربریاکانت شما در ابتدای کار به عنوان کاربر معمولی شناخته میشود. در این نوع سطح کاربری قیمت اعلام شده در سایت بدون هیچ تخفیفی برای شما محاسبه خواهد شد.


پلن برنزی» - مقدارد تخفیف این پلن 3 درصد از نرخ ثابت ارز میباشد.

- درصورتی که مجموع خرید موفق شما در طی 1 تا 12 روز بیشتر از 2 میلیون تومان باشد, شما در این دسته قرار خواهید گرفت و سفارشات بعدی شما به مدت 12 روز با این مبلغ محاسبه خواهد شد.


پلن نقره ای»  - مقدارد تخفیف این پلن 6 درصد از نرخ ثابت ارز میباشد.

- درصورتی که مجموع خرید موفق شما در طی 1 تا 12 روز بیشتر از 5 میلیون تومان باشد, شما در این دسته قرار خواهید گرفت و سفارشات بعدی شما به مدت 12 روز با این مبلغ محاسبه خواهد شد.


پلن طلایی» - مقدارد تخفیف این پلن 8 درصد از نرخ ثابت ارز میباشد.

- درصورتی که مجموع خرید موفق شما در طی 1 تا 12 روز بیشتر از 11 میلیون تومان باشد, شما در این دسته قرار خواهید گرفت و سفارشات بعدی شما به مدت 12 روز با این مبلغ محاسبه خواهد شد.


توجه:

-در صورتی که در 12 روز معین شده هم مبلغ بالاتری خرید کنید در همین پلن باقی خواهید ماند و یا به پلن های بالاتر ارتقاع پیدا خواهید کرد. 

- مقدار زمان باقی مانده و مبلغ مورد نیاز جهت قرار گرفتن در پلن های متفاوت را میتوانید در صفحه داشبورد خود مشاهده کنید.