نحوه ویرایش آدرس پستی به چه شکل میباشد؟

این امکان متاسفانه بسته شده و تنها امکان ارسال به یک ادرس ثابت را داریم .

با توجه به اینکه تنها یک ادرس برای هر کاربر وجود دارد 

در صورت بروز موارد خاص جهت تغییر ادرس سفارشات ارسال شده در زیر سفارش با ادمین مکاتبه کنید