سفارشات من دفتر ایران رسیده جهت ارسال چه اقدامی باید انجام بدهم ؟

جهت صرفه جویی در‌ هزینه های ارسال داخلی (پست ویژه)، مورد جدیدی به سایت اضافه شد.

زمانی که یکی‌ از سفارشات شما کامل به دفتر ایران میرسد, گزینه ای با عنوان “تحویل پست ویژه شود” در روبروی سفارش شما فعال‌ میشود

- اگر روی این گزینه کلیک کنید سفارش شما در لیست سفارشات آماده ارسال به آدرس شما قرار می گیرد و فردای آنروز آماده ارسال میشود .

- اگر روی این گزینه کلیک نکنید سفارش شما در لیست انتظار باقی خواهد ماند و ارسال نخواهد شد تا زمانی که در نهایت این گزینه را تایید کنید.

به این روش می توانید منتظر سفارشات بعدی خود بمانید تا همزمان روی گزینه تایید ارسال کلیک کرده تا همه سفارشات شما با یک بسته یکجا ارسال شود.