در صورت عدم پشتیبانی منطقه پستی , سفارشات به چه شکل به دست ما میرسد؟

سفارشات ما جدیدا به پست اختصاصی ترکیه کالا به همه نقاط کشور ارسال میشود.

در سیستم پستی جدید در صورت عدم پشتیبانی پستی منطقه شما , سفارشات شما با پیشتاز ارسال خواهد شد.

بسته پستی به ادرس شما توسط پیشتاز ایران ارسال میشود و نیاز نیست درب منزل هزینه ای به مامور پست پرداخت کنید.


پس از تحویل به پست و درج این بسته ها در سیستم پستی کد های پستی داخل سفارش درج میشود