منطقه ما تیپاکس را پشتیبانی نمیکند چیکار باید کرد ؟کاربرانی که منطقه آنها تیپاکس را پشتیبانی نمیکند , جهت ارسال سفارشات با پست معمولی کافیست تیکتی با موضوع مربوطه اعلام کنند تا از این پس سفارشات این کاربران با پست معمولی تنظیم و ارسال شود. 

دفتر ایران جهت هماهنگی و دریافت هزینه های این نوع ارسال با شما در ارتباط خواهد شد