از کجا متوجه بشوم از سایت مورد نظر من خرید انجام میدهید یا نه ؟

کافیست سفارش خود را ثبت کنید همکاران ما در صورت عدم امکان خرید سفارش را لغو و دلیل آن را به شما اعلام میکنند. 

اگر لینک سایت ارسالی شما قابل خرید و ارسال باشد فاکتور آن صادر میشود و در صورت پرداخت شما خرید میشود.