نحوه محاسبه و عودت مبلغ به چه شکل هست؟

شرایط بازگشت مبلغ و کالا
-در ارسال لینک، و سفارش محصول دقت نمایید. ترکیه کالا هیچ مسئولیتی را در قبال ثبت اشتباه سفارش توسط کاربر را نمی پذیرد.


- ترکیه کالا حق این را دارد هر سفارش یا کالایی را به هر دلیلی در هر مرحله ای لغو و عین مبلغ پرداختی (تومان) را در داخل سفارش را به حساب کاربر مورد نظر شارژ و عودت مبلغ کند. 

- در صورت لغو سفارش یا کالای , قیمت محاسبه شده و پرداخت شده در همان تاریخ عینا به تومان به حساب کاربر شارژ و عودت خواهد شد. 

-  در مراحل عودت مبلغ برای سفارشات لغو شده,  هیچگونه نوسانات ارزی محاسبه نخواهد شد و عین مبلغ پرداختی کاربر به تومان محاسبه خواهد شد. 


- طبق قوانین سایت ترکیه کالا تمامی مبالغ کالاهای لغو شده و عودتی پس از تایید بخش مربوطه به حساب کاربری خریدار در سایت ترکیه شارژ میشود و پس از آن میتوانید درخواست به واریز بانکی را انجام بدید.


بخش قوانین سایت