برای خرید از ترکیه کالا، حتما باید در سایت عضو باشم ؟

بله. قبل از خرید میبایست از طریق شماره موبایل در سایت ثبت نام کنید.