حداقل و حداکثر سفارش چقدر میباشد؟

برای سفارش گیری حداکثری وجود ندارد :blush: شما بینهایت میتوانید سفارش ثبت کنید و در هر سفارش تا 15 مورد ردیف کالا اضافه کنید . 

حداقل سفارش در مجموع کالاهای یک سفارش 50 لیر میباشد. 

یعنی شما میتوانید در هر سفارش به هر تعداد کالا سفارش بدید اما مجموع این کالاها در کل باید زیر 50 لیر نباشد .

این محدودیت به دلیل هزینه های جانبی هر سفارش تا تحویل به شما در نظر گرفته شده.