حداقل و حداکثر تعداد و مبلغ سفارش چقدر میباشد؟

برای سفارش گیری حداکثری وجود ندارد :blush: شما بینهایت میتوانید سفارش ثبت کنید و در هر سفارش تا 15 مورد ردیف کالا اضافه کنید . 

 شما میتوانید تا 15 ردیف مختلف کالا و بی نهایت تعداد کالا در هر سفارش ثبت کنید و مجموع مبلغ کالاهای ثبت شده در هر سفارش باید بالای ۳۰۰ لیر باشد. هر سفارش جدا محاسبه و جدا بسته بندی و جدا ارسال میشود.

:white_check_mark:حداقل قیمت نهایی هر فاکتور باید ۳۰۰ لیر باشد 

این محدودیت به دلیل هزینه های جانبی هر سفارش تا تحویل به شما در نظر گرفته شده است.