وزن کالا را از کجا باید متوجه شوم ؟

هزینه های ارسال بالای سایت درج شده است.

ما هم مثل شما وزن دقیق همه کالاها را تا رسیدن کالا به دست ما در ترکیه نمیدانیم

با این حال لیست تقریبی بعضی از اقلام در پایین این صفحه جهت راهنمای ارسال میشود.

حدود وزن اجناس جهت محاسبه وزن کلی بار

این اعداد به شما کمک میکند تا وزن حدودی سفارش خود را محاسبه  کنید .

در نظر بگیرید این اعداد ثابت نیست و بنا به جنس و سایز سفارش متغیر  میباشد

:small_red_triangle_down:حداقل وزن برای هر کالا ۲00 گرم میباشد

  • پيراهن از 250 تا ٩٠٠ گرم بستگي به قد و جنس
  • لباس راحتي از 2٥٠ تا ٦٠٠ گرم 
  • روتختي هاي بدون لحاف از 8۰۰ تا ۲0۰۰ گرم 
  • بلوز هاي جنس سبك از ١٧٠ تا ٣٠٠گرم 
  • بلوز هاي بافت از ٤٠٠ تا ٨٠٠گرم 
  • پالتو از ٩٠٠ تا١٥٠٠ گرم 
  • لباس زير هم از ١5٠ گرم تا ٤٠٠گرم