آیا سفارشات با بسته بندی اصلی ارسال میشود ؟

به دلیل خرید مقدار بالای سفارشات توسط دفتر ترکیه کالا , سفارشات در کارتن های بزرگ به دفتر ترکیه ارسال باز و تفکیک میشود. 

پس از باز کردن این بسته و کارتن ها , تمام کالاها به هر شکل به دست ما رسیده , همانطور نیز برای شما در بسته بندی پستی  ارسال خواهد شد.

جز در مواردی با وجود کارتن های سنگین و جاگیر که هم امکان ارسالش وجود ندارد و هم از لحاظ هزینه ارسال برای شما با صرفه نیست. مانند کارتن های کفش و بزرگ ...


کفش بدون جعبه ارسال میشود به جز زمانی که شما در داخل سفارش درخواست کنید (شامل هزینه اضافی)

پوشاک در صورت داشتن نایلون به همان شکل ارسال میشود.

لوازم آرایشی بهداشتی به همان شکل که رسیده ارسال میشود

روتختی به همان شکل که رسیده ارسال میشود

ادکلن به همان شکل که رسیده ارسال میشود

ساعت به همان شکل که رسیده ارسال میشود

و....

در صورت نیاز به ارسال برخی سفارشات مانند کفش با جعبه در داخل سفارش در بخش توضیحات کالا این مورد را مطرح کنید و طبیعتا این نوع ارسال شامل هزینه اضافی ارسال خواهد بود. 

سفارشات در نهایت با بسته بندی  پستی به دست شما خواهد رسید