آیا امکان ارسال یکجای سفارشات وجود دارد؟

بله :relaxed:

جهت صرفه جویی در‌ هزینه های ارسال داخلی (پست ویژه)، مورد جدیدی به سایت اضافه شد.

زمانی که یکی‌ از سفارشات شما به دفتر ایران میرسد, گزینه ای با عنوان “تحویل پست ویژه شود” در روبری سفارش شما فعال‌ میشود (عکس بالا)


- اگر روی این گزینه کلیک کنید سفارش شما در لیست سفارشات آماده ارسال به آدرس شما قرار میگیرد و فردای آنروز ارسال میشود .

- اگر روی این گزینه کلیک نکنید سفارش شما در لیست انتظار باقی خواهد ماند و ارسال نخواهد شد تا زمانی که مجدد این گزینه را تایید کنید.


به این روش میتوانید منتظر سفارشات بعدی خود بمانید تا همزمان روی گزینه تایید ارسال کلیک کنید تا همه سفارشات شما یکجا ارسال شود.