هنگام پرداخت مبلغ از حساب من از بانک کسر شد ولی در سایت اعمال نشد؟

این مشکلات هر از گاهی به دلیل اختلال در اینترنت و یا پروسه برداشت و واریز از بانک صادر کننده به وجود میاید و عادی میباشد.

در نهایت این مبلغ به صورت خودکار از طرف بانک صادر کننده مجدد به حساب شما عودت میشود.

معمولا 3 الی 72 ساعت این پروسه طول میکشد.

اگر بعد از 72 ساعت مبلغ عودت نشد که احتمال نمیدیم این اتفاق رخ دهد میتوانید با همکاران ما در بخش امور مالی از بخش پشتیبانی در منوی سمت راست در ارتباط باشید