من کد تخفیف مخصوص سایت مورد نظر خودم را دارم. چطور باید ازش استفاده کنیم ؟

شما باید هنگام ثبت سفارش کد تخفیف و توضیحات مورد نیاز را در بخش توضیحات کالا برای ما درج کنید تا همکاران هنگام بررسی سفارش کد تخفیف و یا توضیحات شما را بررسی و بر روی سفارش اعمال کنند.