چطور میتونم به طور مستقیم آدرس دیگری را برای سفارش وارد کنم؟

سفارشات در حالت عادی به آدرس درج شده در پروفایل خود ارسال میشود. 
اگر تمایل دارید سفارشات دلخواه خود را به آدرس مشتریان و یا به ادرس دیگری ارسال کنید شما میتوانید هنگام ثبت سفارش با فعال کردن گزینه "ارسال به آدرس دیگر" , آدرس مورد نظر جهت دریافت سفارش مورد نظر را درج کنید. 

در صورت فعال نکردن این گزینه به حالت عادی به آدرس درج شده در پروفایل کاربری شما ارسال خواهد شد.


:blush:برای احترام به سیستم مشتری مداری شما , در صورت فعال کردن گزینه "حذف لوگوی ترکیه کالا"  سفارش بدون هیچ نشانه ای از ترکیه کالا به دست مشتری خواهد رسید.