قیمت کالا چگونه محاسبه می شود؟
قیمت ارز روزانه به دلیل نوسانات در بالای پنل کاربری شما اعلام میشود.
و روزانه نسبت به تغییر نرخ ارز این قیمت ها تغییر میکند.

معیار محاسبه قیمت حواله ارز در داخل ترکیه + سود می باشد.

واحد پول ترکیه لیر با الاعم " TL یا ‎₺ " نشان داده میشود. 


- فرمول نرخ محاسبه سفارشات تا به دست شما برسد: 

قیمت کالا به لیر ضربدر نرخ روزانه اعلام شده لیر در بالای صفحه   +  هزینه باربری تا ایران که بالای سایت درج شده +  هزینه پست داخل ایران

- هزینه پست بسته به سیاست های کاری  شرکت پست و با توجه به وزن و حجم کالا , از  18 هزار تومان شروع میشود. 


فرم برآورد هزینه کالا در صفحه اول راهنمایی خوبی برای شما در این مورد می باشد.