آیا پس از پرداخت امکان لغو سفارش وجود دارد؟

ترکیه کالا واسط خرید میباشد و متاسفانه به دلیل زمانبر بودن مراحل و پیچیدگی امور خرید و ارسال بعد از خرید سفارش، امکان هیچگونه تغییر و یا لغو سفارش وجود ندارد