چه زمانی سفارش به دستم میرسد؟

زمان تقریبی تحویل سفارشات به شما نسبت به نوع سایت در داخل سفارش درج میشود. این زمان تقریبی 10 الی 31 روز  و بسته به زمان ارسال سایت اصلی متغییر میباشد.


:blush: خوشحالیم از اینکه با وجود مراحل پیچیده ارسال و بسته بندی، میانگین زمانی تحویل سفارشات را طبق آمار سایت، به ۱۷ روز رسونده ایم . 

⚠️توجه داشته باشید زمان اعلام شده در قوانین جدید ، جهت رفع برخی مشکلات با کاربران جدید نا آشنا به این نوع خرید می باشد و در واقع همچنان سفارشات ۱۰ روزه ۱۵ روزه و ۲۰ روزه آماده تحویل میشود

با این حال با توجه به اینکه برخی سفارشات خریداری شده بیش از حد معمول  طول میکشد تا به دست ما در دفتر ترکیه برسد,  این زمان در برخی محصولات متغییر میباشد. زمان تقریبی تحویل به شما داخل سفارش درج شده است.  این زمان نسبت به رسیدن کالا به دست ما و زمان ترخیص از گمرک و موارد دیگر قابل تغییر توسط ترکیه کالا میباشد