چه زمانی سفارش به دستم میرسد؟

زمان تقریبی تحویل سفارشات به شما نسبت به نوع سایت در داخل سفارش درج میشود. این زمان میانگین 10 الی 25 روز  و بسته به زمان ارسال سایت اصلی متغییر میباشد.
با این حال با توجه به اینکه برخی سفارشات خریداری شده بیش از حد معمول  طول میکشد تا به دست ما در دفتر ترکیه برسد,  این زمان در برخی محصولات متغییر میباشد.