در ارسال سریع محصول چند روزه بدستمان می رسد ؟
شما با فعال کردن گزینه ارسال سریع درخواست ارسال سریع کالا و سفارش درخواستی خود را انجام میدید که در صورت تایید ادمین هزینه اضافی شامل این نوع ارسال خواهد شد که فاکتور مجزا برای شما ایجاد خواهد شد.

این هزینه بین 50 هزار تومان تا 100 هزار تومان برای هر کالا میباشد. 
در ارسال سریع پس از رسیدن کالا به دست ما در دفتر ترکیه نهایت 1 هفته بعد کالا به ایران خواهد رسید.