:recycle: تغییرات جدید در سایت اعمال شد :recycle:


:white_check_mark::white_check_mark: امکان ویرایش و انتخاب ادرس متفاوت سفارشات برای هر سفارش 
:white_check_mark::white_check_mark::white_check_mark: رفع مشکلات ریز نسخه موبایل 
:white_check_mark::white_check_mark::white_check_mark: افزایش سرعت سایت 

حذف هزینه بسته بندی و پست


از این پس میتوانید ادرس اصلی و سفارشات را

از بخش ادرس های خود در پنل کاربری شخصی خود ویرایش کنید .