تغییرات مهم ۳۰ اردیبهشت ماه


وقت بخیر 

به دلیل درخواست های مکرر کاربران و تصمیماتی که طی جلسه اخیر تیم ترکیه کالا داشتیم 

۳ تغییر مهم در نحوه محاسبه قیمت و محدودیت مبلغی خرید را خواهیم داشت.


:white_check_mark::white_check_mark: ۱- تغییر محدودیت قیمت خرید کلی فاکتور از ۳۰۰ لیر به ۱۰۰ لیر

از آنجای که هر فاکتور به صورت جداگانه خرید و جداگانه ارسال میشود و با توجه به اینکه هر کالا یا فاکتور هزینه های ثابتی نیز دارد

از لحاظ اقتصادی خرید فاکتور های که مجموع قیمت آن زیر ۱۰۰ لیر میباشد برای ما نه تنها صرفه اقتصادی ندارد بلکه ضرر مالی هم محسوب میشود

شما میتوانید در هر ۱۵ ردیف کالا و بی نهایت تعداد از هر ردیف را سفارش بدهید و در مجموع حداقل قیمت کلی یک فاکتور باید مساوی یا بالاتر از ۱۰۰ لیر باشد.


:white_check_mark::white_check_mark: ۲- اضافه شدن مبلغ ثابت ۵۰ هزار تومان روی سفارشات زیر ۳۰۰ لیر

 با توجه به افزایش بیش از حد قیمت هزینه های بسته بندی- هزینه های پستی - هزینه های درگاه بانکی - هزینه های نگهداری سایت

و همچنین هزینه های حمل نقل داخلی ترکیه و ایران و ....

و با اشاره مجدد به این موضوع که هر سفارش جدا محاسبه و جدا ارسال میشود و هزینه پستی داخل ایران برای کاربران رایگان میباشد

از این تاریخ به بعد مبلغ ۵۰ هزار تومان به عنوان کمک هزینه های جانبی و پستی روی سفارشات زیر ۳۰۰ لیر اضافه خواهد شد.


:white_check_mark::white_check_mark: ۳-  تخفیف ۲ درصدی و محاسبه حداقلی نرخ ارز روزانه

جهت رضایت خاطر دوستان و درک بهتر شرایط جدید

بخش امور مالی حداقل قیمت روزانه با ۲ درصد کمتر را برای نرخ محاسبه ارز در نظر خواهد گرفت.ترکیه کالا