وقت بخیر


سفارشات جمعه سیاه و حتی بعد جمعه سیاه خیلی وقته دفتر ایران رسیده است

همانطور که قبل از جمعه سیاه به این موضوعات اشاره شده بود طبیعی هست به دلیل این همه حجم سفارشات 

تفکیک. بسته بندی و تغییر وضعیت سفارشات داخل پنل کاربری شما عزیزان زمانبر باشد 


لطفا تا جای ممکن در این موارد تیکت باز نکین جواب مسلما همین پاسخ بالا خواهد بود

اجازه بدید به نوبت تفکیک و تغییر وضعیت سفارشات با نظم و ترتیب انجام شود.


پاسخ به چند سوالات تکراری که کاربران جدید شاید در جریان این موارد نباشند


۱- هزینه های باربری بالای سایت درج شده و بعد از رسیدن کالا به دست ما به نوبت وزنکشی و فاکتور ان ایجاد میشود


۲- زمان تقریبی تحویل کالاها بعد از رسیدن کالا به دست ما و پرداخت هزینه باربری ان در داخل سفارش ایجاد میشود

که این زمان نسبت به رسیدن کالا به دست ما و ترخیص از گمرک و عوامل دیگر قابل تغییر میباشد 


:bangbang:در خریدهای جمعه سیاه دیرکرد ارسال از سمت سایت فروشنده به دست ما طبیعی هست 

 هر ساله تایم جمعه سیاه ترافیک کاری هست چه از لحاظ ثبت و بررسی سفارشات

هم از لحاض ارسال خود سایت ها به دفتر ما و یا تفکیک کالاهای رسیده به دفتر ترکیه

و چه از لحاظ ارسال و تفکیک در ایران و حتی سیستم پستی. 

در برخی موارد حتی بعد از ۲۵ روز یا حتی بیشتر کالا به دست ما میرسد این هم به خاطر ترافیک کاری این شرکت ها و شرکت های پستی داخل ترکیه میباشد

در این موارد خواهشا تیکت باز نکنین زمان تقریبی بعد از رسیدن کالا به دست ما و تفکیک برزورسانی میشود نسبت به این زمان


۳- وضعیت هر کالا در مقابل هر کالا و وضعیت کلی سفارش در مقابل هر سفارش درج شده 


۴- آدرس سفارشات تا قبل از رسیدن به ایران قابل تغییر میباشد بعد از رسیدن به ایران به هیچ عنوان تغییر ادرس نداریم

۵- درخواست کفش با حعبه تا قبل از رسیدن کالا به دفتر ترکیه امکان پذیر هست بعدش امکان ندارد

پس عاجزانه خواهش میکنیم اجازه بدید روال به صورت منظم و ترتیب انجام شود

ما بیشتر از شما عجله داریم موارد به دست شما برسد و در این موارد تیکت باز نکنید


خداروشکر هیچگونه مشکلی در روند ارسال نداریم و موارد در خیلی اوقات هم زودتر هم رسیده ترکیه کالا