روز مادر را به همه مادران تبریک میگوییم ♥️


کد تخفیف ۵۰ هزار تومانی به مناسبت روز مادر برای بخش جدید ترکیه کالا


((فعال برای سایت ترندیول فارسی ))

https://shop.turkeykala.com


کد تخفیف :  turkeykala

مبلغ تخفیف: ۵۰ هزار تومان

حداقل خرید : ۵۰۰ هزار تومان

اعتبار : تا اخر اردیبهشت ماه