وقت بخیر 

افزایش محدودیت زمان پلن های کاربری به ۶۰ روز

به دلیل مشکلات پیش امده در اینترنت کشور و جهت رفاه کاربران همیشگی ترکیه کالا 
از این پس مدت زمان اعتبار پلن های کاربری به ۶۰ روز افزایش پیدا کرده. 

به امید روزهای خوب :heart: