وقت بخیر 


همانند هر ساله در ایام نزدیک به عید قربان و خود عید قربان شرکت ها روند کاریشون با تاخیر انجام میشود 

به شما اطمینان میدیم ما پیگیر همه موارد ارسالی هستیم


توجه داشته باشید فعالیت عادی شرکت های پستی تا روز جمعه میباشد و از روز جمعه به مدت ۱۰ روز تعطیل میباشند

مواردی که تا روز جمعه دست ما برسند طبق روال عادی به ایران ارسال میشوند 


بقیه موراد با تاخیر ۱۰ روزه و در نظر گرفتن ترافیک بعد تعطیلات به دست ما خواهند رسید.


روند خرید و سفارشگیری روزانه حتی این روزهای تغطیل نیز ادامه خواهد داشت.


با تشکر