پیشاپیش سال جدید را به همه همراهان گرامی ترکیه کالا تبریک میگوییم.

همانطور که قبلا نیز اطلاع رسانی کرده بودیم طبق تجربه سال های پیش شرکت های پستی ۱ هفته قبل از عید فعالیت خود را محدود میکند.
تیم ترکیه کالا بابت سفارشات رسیده به ایران تمام سعی خود را تا اخرین روز فعالیت شرکت های پستی انجام میدهد تا این موارد به دست شما برسد.
طبیعتا ارسال سریع و تحویل به موقع کالا ها به نفع ما هم هست تا همراهی عزیزانی مثل شما را از دست ندیم.

اگر وضعیت سفارشات هنوز دفتر ایران دیده میشود این دلیل بر تحویل ندادن این موارد به پست نیست و بعد از ثبت این بسته در سیستم پستی و ارسال کد های پیگیری وضعیت سفارشات تغییر و کد پیگیری پستی در داخل سفارشات درج میشود. 

ترکیه کالا در ایام عیدنیز با شما همراه خواهد و خدمات ارسال نیز منظم انجام میشود فقط با وجود تعطلات نوروزی طبیعتا تاخیر جزیی در ارسالات داخل ایران شاید وجود داشته باشد

روزها و سال ها خوبی برای شما عزیزان آرزومندیم. 
ترکیه کالا