وقت بخیر 


طبق اطلاعیه شرکت های پستی. اخری ارسالات پستی داخل ایران تا تاریخ ۲۵ اسفند ماه خواهد بود . 

خرید و سفارشگیری همه روزه انجام میشود اما اگر به کالایی نیاز دارید که تمایل دارید قبل از عید به دستتان برسد پیشنهاد ما ثبت سفارش تا اخر بهمن ماه میباشد. 

ترکیه کالا هیچ قولی در مورد تحویل سفارشات قبل از عید را نمیدهد چون برخی کالاها خیلی دیر به دفتر ترکیه میرسند اما از انجایی که سفارشات سریع ارسال میشود در صورت تحویل سریع در ترکیه طبعتا قبل از عید به دست شما عزیزان خواهد رسید. 

در کل کالاهایی که قبل از تاریخ ۲۲ اسفند به دفتر ایران رسیده باشند قابل ارسال و تحویل به پست خواهد بود . 


پیشاپیش سال پربار برای شما عزیزان ارزو میکنیم