تولد 7 سالگی ترکیه کالا
تشکر از شما همراهان عزیز که در این مدت با تمام کاستی ها و مشکلات اخیر کرونایی با صبوری در کنار مجموعه ترکیه کالا بودید. 


هر روز در حال تلاش برای بهتر شدن شرایط خدمات دهی و ارسال منظم در مجموعه هستیم و مطمئنا کنار شما با نظرات و پیشنهادات شما نتیجه بهتری خواهیم داشت