عید فطر مبارک❤️ 


‼️ لطفا توجه داشته باشید تعطیلات ترکیه به مدت 1 هفته از امروز اول عید فطر شروع شده است . 

در این مدت شرکت های پستی داخل ترکیه فعالیت ندارند  و خرید های انجام شده ای که به دفتر ترکیه هنوز نرسیده اند با تاخیر و بعد از باز شدن شرکت های پستی به دست ما خواهد رسید 


طبیعی هست در این سفارشات 1 هفته الی 10 روز تاخیر را در تحویل داشته باشیم.