اطلاعیه 13 اردیبهشت


:heart: هزینه پستی داخل ایران برای همه سفارشات رایگان میباشد
:heart::heart: دیگر مثل سابق نیاز به تایید تحویل به پست نیست و همه موراد بعد از رسیدن خودکار ارسال میشود
:heart: موارد بدون هیچگونه باز شدن بسته بندی اصلی به جز کارتن ارسال میشود
:heart: میانگین زمان تحویل کلا در اکثر موارد معمولا 1 هفته مانده به اتمام زمان اعلام شده رسانده ایم.

:heart: پیشنهادات و انتقادات خود را برای ما از بخش نظرات یا پیشتیبانی ارسال کنید