وقت بخیر

به دلیل مشکلاتی که برخی کاربران در نحوه آدرس دهی و ارسال ایجاد کرده اند 


از امروز تاریخ 7 دی تغییراتی در بخش ادرس ایجاد شده است . 


از این لحظه برای هر کاربر امکان ایجاد تنها یک آدرس در پروفایل کاربری وجود خواهد داشت. 


و این آدرس باید به نام خود کاربر باشد ارسال به ادرس دیگری از این پس نخواهیم داشت.