شروع به کار پست اختصاصی ترکیه کالا به زودی...

شروع به کار پست اختصاصی ترکیه کالا به زودی... 


طی قرارداد های انجام شده و ایجاد بستر اختصاصی در سایت به زودی تمامی سفارشات, با هزینه مناسبتر و سرعت بالاتری برای تمامی نقاط کشور با پست اختصاصی تر ارسال خواهد شد. 


دیگر نگران محدودیت منطقه نباشید. 


به زودی با کلی امکانات دیگر و تغییرات جدید با شما خواهیم بود ترکیه کالا