اطلاعیه تغییر نرخ هزینه های باربری به ایران (1398/07/18)

:large_blue_circle: اطلاعیه تغییر نرخ هزینه های باربری به ایران  (1398/07/18)


:ok_hand:جهت تفکیک اجناس مختلف و رفع مشکلات عدیده ای که در این زمینه داشتیم و جهت بهتر مشخص شدن قیمت نهایی کالاها قبل از خرید,  از این پس هزینه های ارسال اقلام به ایران با توجه به این جدول که در بالای صفحه پنل کاربری شما هم درج شده محاسبه خواهد شد.


این نرخ ها قابل تغییر بسته به سیاست های کاری شرکت های کارگویی میباشد.


ترکیه کالا