اطلاعیه تعطیلات عید قربان در ترکیه

 ⚠️اطلاعیه مهم


 ⚠️اطلاعیه مهم


سلام:hibiscus: :hibiscus:

 همانطور که اطلاع دارید مثل سال های قبل ادارات و شرکت های ترکیه از " تاریخ 19 مرداد الی 27 مرداد" بمناسبت عید قربان در تعطیل رسمی خواهند بود. 


این بدین معناست که در این تاریخ ها هیچ گونه ارسالی به دفتر ما از طرف پست و شرکت ها در ترکیه انجام نخواهد شد و سفارشات خرید شده ای که ارسال آنها با این تاریخ تداخل داشته باشند، بعد از تاریخ 27 مرداد یعنی با 8 / 9 روز اختلاف زمانی به دست ما خواهد رسید. 

:white_check_mark: تقریبا خرید های انجام شده از تاریخ 14 مرداد به بعد شامل این تاخیر خواهد بود. 

با این حال تمهیداتی برای ارسال سریع در این تاریخ انجام داده ایم که مطمئن جبران این تاخیر خواهد بود.

:blush::blush: سفارشگیری و خرید هر روزه حتی در این روزها مثل سابق انجام خواهد شد.

طبیعتا این زمان در زمان اعلام شده به شما داخل سفارش نیز  هم تاثیر خواهد گذاشت. 


با تشکر:heart:


بخش تفکیک ترکیه کالا