نحوه ارسال یکجای سفارشات در ایرانخیلی از دوستان جهت صرفه جویی در‌ هزینه های ارسال داخلی، سوالاتی مبنی بر‌ نحوه درخواست ارسال همزمان چند سفارش را داشتند. 


 مورد جدیدی به سایت اضافه شده با عنوان اینکه زمانی که یکی‌از سفارشات شما به دفتر ایران میرسد گزینه ای با عنوان “ارسال شود” در روبری سفارش شما فعال ‌میشود که به منزله تایید تحویل این سفارش به پست میباشد. 


اگر این گزینه را کلیک نکنید طبیعتا سفارش مورد نظر شما در دفتر ایران نگه داشته خواهد شد و میتوانید منتظر سفارشات بعدی خود باشید تا به صورت یکجا همه سفارشات خود را در تایید  و دریافت کنید.


ترکیه کالا


turkeykala.com