کد تخفیف 10 درصدی برای دوستانی که در مسابقه ویدویی ترکیه کالا شرکت کرده بودند