شرایط استفاده از وب سایت

سن قانونی برای استفاده از خدمات وب‌سایت 18 سال و بالاتر است.

افراد زیر 18 سال باید تحت نظر والدین یا قیم قانونی خود از وب‌سایت استفاده کنند. هرگونه استفاده تبلیغاتی از این وب‌سایت و محتوی آن به جز مواردی که مجوز قانونی مکتوب دریافت شده باشد، ممنوع است.

محتوای ارایه شده در این وب‌سایت تنها جنبه اطلاعاتی داشته و تمامی کالاهای ارائه شده متعلق به تامین‌کنندگان و فروشندگان است و ترکیه کالا کالای مستقیمی برای ارائه ندارد.

همچنین نظرات ثبت شده در وب‌سایت نیز متعلق به کاربران بوده و منعکس کننده نظرات ترکیه کالا نیست.