کالای درخواستی من با رنگ متفاوت به دست من رسیده است ؟ باید چه اقدامی انجام دهم؟

در ۹۹ درصد سایت های خرید ترکیه هر رنگ کالا لینک مجزا برای خود دارد 

یعنی برای رنگ ابی لینک مجزا و رنگ های دیگر هم هیمنطور 


برای ما به دلایل مختلفی که پیش امده اولویت لینک کالای ارسال شما  و تصویر درج شده داخل سفارش میباشد 

۱- چون به صورت خودکار تصویر کالا از روی این لینک در داخل سفارش درج میشود 

۲- مشکلات نوشتاری نوع رنگ پیش نماید بعضا کالای ۴ نوع ابی دارد و مشتری در کادر رنگ درخواست رنگ ابی میکند یا از کلامتی مانند ابی خیلی روشن و ... استفاده میکند که امکان اشتباه را زیاد میکند 


نهایتا برای حل این مشکلات قانون ثابتی داریم که تصویر نهایی کالای درج شده داخل سفارش میباشد 

تصویر کالای درج شده داخل سفارش تصویر نهایی از کالای هست که به دست شما خواهد رسید

اگر تفاوتی در رنگ و ... تصویر درج شده وجود دارد

باید قبل از پرداخت در بخش گفتگوی همان سفارش اطلاع بدهید