حساب کاربری من مسدود شده است چرا ؟

ترکیه کالا این حق را دارد در صورت تشخیص موراد مشکل سایز اکانت کاربری را مسدود و یا ثبت سفارش جدید را برای یک کاربر ببندد. 

اگر سفارشات لغو شده شما بیش از حد باشد و هیچگونه خرید موفقی نداشته باشید طبق تشخیص بخش مربوطه این امکان وجود دارد که اکانت شما مسدود شود.

اگر به هر دلیلی فکر میکنید اکانت شما بی دلیل مسدود شده است با مدیریت از بخش تیکت باید در ارتباط باشید.