از کجا بدونم وزن جنس چقدره که هزینه حمل را حساب کنم؟

ما هم مثل شما وزن همه کالاها را نمیدانیم.  تا زمانی که کالا ها به دفتر ترکیه رسیده و وزن شود.

با این حال لیست تقریبی بعضی از اقلام در پایین این صفحه جهت راهنمای ارسال میشود.

حدود وزن اجناس جهت محاسبه وزن کلی بار

این اعداد به شما کمک میکند تا وزن حدودی سفارش خود را محاسبه  کنید .

در نظر بگیرید این اعداد ثابت نیست و بنا به جنس و سایز سفارش متغیر  میباشد

:small_red_triangle_down:حداقل وزن برای هر کالا 100 گرم میباشد

  • كيف از 2٠٠ تا ١٤٠٠ گرم 
  • پيراهن از ٣٠٠ تا ٩٠٠ گرم بستگي به قد و جنس
  • لباس راحتي از ٣٥٠ تا ٦٠٠ گرم 
  • كفش ٥٠٠ تا 12٠٠ گرم 
  • روتختي هاي بدون لحاف از ۱0۰۰ تا ۲0۰۰ گرم 
  • بلوز هاي جنس سبك از ١٧٠ تا ٣٠٠گرم 
  • بلوز هاي بافت از ٤٠٠ تا ٨٠٠گرم 
  • پالتو از ٩٠٠ تا١٥٠٠ گرم 
  • لباس زير هم از ١٧٠ گرم تا ٤٠٠گرم