نظرات و پیشنهادات

در این صفحه بخشی از نظرات و پیشنهادات کاربران که پس از تحویل گرفتن سفارششان برای ما ارسال می کنند درج میشود.

نظرات، پيشنهادات و انتقادات ارزشمند شما کاربران گرامی، ما را در شناسایی نقاط قوت و ضعفمان کمک می کند.

شما هم میتوانید پس از تحویل سفارشات خود، در بخش لیست سفارشات، میزان رضایت خود را از سفارش اعلام کرده و نظر خود را برای ما ارسال نمایید.

به ازای ثبت هر نظر و پیشنهاد پس از تحویل سفارش، 100 هزار تومان اعتبار سطح کاربری بدست آورید.

تعداد امتیاز دهنده ها : 760 نفر
میانگین امتیازات از 5 امتیاز : 4.7 امتیاز
ب. فرهت

مثل همیشه عالی و منظم

شناسه کاربر : 8207
مدت همراهی با ترکیه کالا : 11 ماه و 23 روز
شناسه سفارش : 13464
تاریخ ثبت سفارش : 1397/09/02
تاریخ تحویل سفارش : تحویل در 20 روز 1397/09/23
ب. فرهت

سفارش‌ها طبق زمان اعلام شده به دستم رسید.

شناسه کاربر : 8207
مدت همراهی با ترکیه کالا : 11 ماه و 23 روز
شناسه سفارش : 13462
تاریخ ثبت سفارش : 1397/09/02
تاریخ تحویل سفارش : تحویل در 20 روز 1397/09/23
ب. فرهت

همه‌چی مثل همیشه عالی. فقط یک عدد شامپو از سفارش در ایران گم شده بود که مبلغ برگشت داده شد.

شناسه کاربر : 8207
مدت همراهی با ترکیه کالا : 11 ماه و 23 روز
شناسه سفارش : 13454
تاریخ ثبت سفارش : 1397/09/02
تاریخ تحویل سفارش : تحویل در 20 روز 1397/09/23
ب. فرهت

بسته بندی عالی و ارسال به موقع.

شناسه کاربر : 8207
مدت همراهی با ترکیه کالا : 11 ماه و 23 روز
شناسه سفارش : 13441
تاریخ ثبت سفارش : 1397/09/02
تاریخ تحویل سفارش : تحویل در 20 روز 1397/09/23
ب. فرهت
فقط شماره کفش، اشتباه سفارش داده شده بود که مبلغ برگشت خورد. باقی موارد عالی.
شناسه کاربر : 8207
مدت همراهی با ترکیه کالا : 11 ماه و 23 روز
شناسه سفارش : 13387
تاریخ ثبت سفارش : 1397/09/02
تاریخ تحویل سفارش : تحویل در 21 روز 1397/09/24
ب. فرهت
بسته بندی سفارش‌ها خوب بود و در زمان تعیین شده به دستم رسید
شناسه کاربر : 8207
مدت همراهی با ترکیه کالا : 11 ماه و 23 روز
شناسه سفارش : 13253
تاریخ ثبت سفارش : 1397/09/01
تاریخ تحویل سفارش : تحویل در 22 روز 1397/09/24
ن. الهی

عالی و به موقعه ارسال شد

شناسه کاربر : 7445
مدت همراهی با ترکیه کالا : 1 سال و 2 ماه
شناسه سفارش : 17931
تاریخ ثبت سفارش : 1398/03/24
تاریخ تحویل سفارش : تحویل در 19 روز 1398/04/13
ر. افسونی
بباریکلا ترکیه کالا غوغا کردی نامبروان هستین......... یه روزه اجناسم از ترکیه دفتر ایران رسید
شناسه کاربر : 2829
مدت همراهی با ترکیه کالا : 2 سال و 2 ماه و 1 روز
ر. افسونی
به به تر کیه کالا محشرترین شد دیگه........... مرسی ترکیه کالا ........ عرض یک روز اجناسم از ترکیه تحویل دفتر ایران شد ........... هاریکایمیش بوووووو
شناسه کاربر : 2829
مدت همراهی با ترکیه کالا : 2 سال و 2 ماه و 1 روز
ه. خبازیان
همه چی عالی
شناسه کاربر : 3494
مدت همراهی با ترکیه کالا : 2 سال 15 روز