نظرات و پیشنهادات

در این صفحه بخشی از نظرات و پیشنهادات کاربران که پس از تحویل گرفتن سفارششان برای ما ارسال می کنند درج میشود.

نظرات، پيشنهادات و انتقادات ارزشمند شما کاربران گرامی، ما را در شناسایی نقاط قوت و ضعفمان کمک می کند.

شما هم میتوانید پس از تحویل سفارشات خود، در بخش لیست سفارشات، میزان رضایت خود را از سفارش اعلام کرده و نظر خود را برای ما ارسال نمایید.

به ازای ثبت هر نظر و پیشنهاد پس از تحویل سفارش، 100 هزار تومان اعتبار سطح کاربری بدست آورید.

تعداد امتیاز دهنده ها : 517 نفر
میانگین امتیازات از 5 امتیاز : 4.8 امتیاز
ب. فرهت

سفارش سریعا ثبت و انجام شد

شناسه کاربر : 8207
مدت همراهی با ترکیه کالا : 9 ماه و 28 روز
شناسه سفارش : 13730
تاریخ ثبت سفارش : 1397/09/03
تاریخ تحویل سفارش : تحویل در 21 روز 1397/09/25
ب. فرهت

سرویس عالی و بدون رقیب 

شناسه کاربر : 8207
مدت همراهی با ترکیه کالا : 9 ماه و 28 روز
شناسه سفارش : 13668
تاریخ ثبت سفارش : 1397/09/03
تاریخ تحویل سفارش : تحویل در 21 روز 1397/09/25
ب. فرهت

سرویس دهی بسیار عالی و با اختلاف بهتر از بقیه

شناسه کاربر : 8207
مدت همراهی با ترکیه کالا : 9 ماه و 28 روز
شناسه سفارش : 13623
تاریخ ثبت سفارش : 1397/09/02
تاریخ تحویل سفارش : تحویل در 20 روز 1397/09/23
ب. فرهت

بسته بندی خوب و ارسال به موقع

شناسه کاربر : 8207
مدت همراهی با ترکیه کالا : 9 ماه و 28 روز
شناسه سفارش : 13595
تاریخ ثبت سفارش : 1397/09/02
تاریخ تحویل سفارش : تحویل در 20 روز 1397/09/23
ب. فرهت

سرویس دهی و پاسخگویی دقیق و منظم

شناسه کاربر : 8207
مدت همراهی با ترکیه کالا : 9 ماه و 28 روز
شناسه سفارش : 13499
تاریخ ثبت سفارش : 1397/09/02
تاریخ تحویل سفارش : تحویل در 20 روز 1397/09/23
ب. فرهت

مثل همیشه عالی و منظم

شناسه کاربر : 8207
مدت همراهی با ترکیه کالا : 9 ماه و 28 روز
شناسه سفارش : 13464
تاریخ ثبت سفارش : 1397/09/02
تاریخ تحویل سفارش : تحویل در 20 روز 1397/09/23
ب. فرهت

سفارش‌ها طبق زمان اعلام شده به دستم رسید.

شناسه کاربر : 8207
مدت همراهی با ترکیه کالا : 9 ماه و 28 روز
شناسه سفارش : 13462
تاریخ ثبت سفارش : 1397/09/02
تاریخ تحویل سفارش : تحویل در 20 روز 1397/09/23
ب. فرهت

همه‌چی مثل همیشه عالی. فقط یک عدد شامپو از سفارش در ایران گم شده بود که مبلغ برگشت داده شد.

شناسه کاربر : 8207
مدت همراهی با ترکیه کالا : 9 ماه و 28 روز
شناسه سفارش : 13454
تاریخ ثبت سفارش : 1397/09/02
تاریخ تحویل سفارش : تحویل در 20 روز 1397/09/23
ب. فرهت

بسته بندی عالی و ارسال به موقع.

شناسه کاربر : 8207
مدت همراهی با ترکیه کالا : 9 ماه و 28 روز
شناسه سفارش : 13441
تاریخ ثبت سفارش : 1397/09/02
تاریخ تحویل سفارش : تحویل در 20 روز 1397/09/23
ب. فرهت
فقط شماره کفش، اشتباه سفارش داده شده بود که مبلغ برگشت خورد. باقی موارد عالی.
شناسه کاربر : 8207
مدت همراهی با ترکیه کالا : 9 ماه و 28 روز
شناسه سفارش : 13387
تاریخ ثبت سفارش : 1397/09/02
تاریخ تحویل سفارش : تحویل در 21 روز 1397/09/24